CHÍNH SÁCH BẢO HÀNG, ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện đổi hàng

 • Có hóa đơn mua hàng chứa sản phẩm cần đổi chưa quá 7 ngày kể từ ngày mua.
 • Sản phẩm đổi trả chứa nguyên tem nhãn, chưa qua sữ dụng.
 • Sản phẩm không bị dơ, không có mùi lạ hoặc có dấu hiệu đã qua giặt tẩy.
 • Sản phẩm không bị thây đỗi kiễu dáng mẫu mã, kích thước so với ban đầu.

2. Áp dụng đổi hàng

 • Sản phẩm không đúng size, giao sai mã số hoặc giao thiếu sản phẩm.
 • Sản phẩm không đúng theo hình ảnh sản phẩm đăng tinh.
 • Sản phẩm kém chất lượng trong quá trình sử dụng.

3. Cách thức đổi hàng

 • Khách hàng mua online trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng( tính theo dấu bưu điện nếu có).
 • Đổi hàng vui long liên hệ hotline: 01663669596 để được hỗ trợ và hướng dẫn đỗi hàng.
 • Phí vận chuyên đỗi trả hàng sẽ do khách hàng chi trả.

4. lưu ý

 • Abalki.com chỉ hỗ trợ đỗi sản phẩm, không hỗ trợ trả sản phẩm hoặc hoàn tiền.
 • Không hoàn tiền thừa trong trường hợp sản phẩm đổi có giá trị thấp hơn.
 • Trường hợp sản phẩm khách hàng cần đổi không còn hang, khách hàng vui lòng đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn(bù thêm tiền nếu giá trị sản phẩm đỗi lớn hơn)
 • Mỗi hóa đơn chỉ hỗ trợ đổi hàng một lần