• Các bật phụ huynh hãy tham khảo và chon lựa size phù hợp cho bé tại bảng dưới đây nhé.
  • Mong các bật phụ huynh yêu thich abalki.com và thường xuyên quay lại ủng hộ abalki nhé..